Educatie

Het lespakket dat bij de tentoonstelling hoort, koppelt de geschiedenis van ‘moffenmeiden’ aan vragen over groepsgedrag. Het pakket is bestemd voor de onderbouw van havo en vwo en bestaat uit twee lessen (zie de prezi’s hieronder) en een museumbezoek à €50,- per klas. Bij de prezi’s horen een reader en een lesinstructie. Ook die kunt u hieronder gratis downloaden.

Heeft u nog vragen over de educatie? Stuur een mailtje naar educatie@gekniptvoordevijand.nl

 

Download lesmaterialen:

docentenhandleiding  reader

Prezi’s bekijken:

les 1  les 2


 

Prezi les 1: Geknipt voor de Vijand

 

Prezi les 2: Moffenmeiden en de Massa