Over dit project

Hoe is het ontstaan?

Historica en journalist Rianne Oosterom (23) raakte tijdens haar studie gefascineerd door de geschiedenis van ‘moffenmeiden’. Voor haar afstudeeronderzoek verzamelde zij tientallen verhalen van ooggetuigen. Na haar afstuderen bleef zij mensen interviewen. In 2015 stapte zij met deze verhalen naar het Nederlands Volksbuurtmuseum. Zij besloten er een tentoonstelling van te maken.
Het onderzoek is voornamelijk in Utrecht gedaan. De andere respondenten dienen als vergelijkingsmateriaal.

Wie hebben er meegewerkt?

Rianne zocht samenwerking met talentvolle historici (Sarah van Kerkvoorde, Rineke de Groot, Sven Hermans, Elsbeth van der Vlist, Lizanne Gille) en een designer (Lianne Polinder). Samen maakten zij in opdracht van het Volksbuurtmuseum de expositie ‘Geknipt voor de vijand – ‘moffenmeiden’ door de ogen van omstanders’.

Hoe weet ik of deze verhalen echt gebeurd zijn?

Het geheugen van mensen is geen harde schijf waaruit je fragmenten kunt opgraven. De verhalen die op deze website staan, zijn herinneringen van mensen, die op verschillende manieren verzameld zijn. Sommige mensen wilden alleen hun verhaal opsturen en niet praten. Anderen werden in het echt of telefonisch geïnterviewd. 

De opgestuurde verhalen zijn geredigeerd door Rianne, maar zo veel mogelijk intact gelaten. Bij het interviewen heeft zij gebruik gemaakt van methodieken die zijn ontwikkeld voor ‘mondelinge geschiedenis’, waarmee de accuraatheid van de herinnering gecheckt wordt. Ook is rekening gehouden met leeftijd van ooggetuigen toen zij het zagen.

Omdat het een gevoelig onderwerp betreft, hebben enkele ooggetuigen aangegeven dat zij niet met naam en toenaam op deze website willen. Hun namen zijn natuurlijk wel bij Rianne en de rest van het team bekend.

Mag ik deze verhalen overnemen en publiceren?

Nee. Ze zijn zorgvuldig opgeschreven door Rianne en het copyright ligt bij haar. Wilt u een verhaal gebruiken voor educatieve of andere doeleinden? U kunt hier toestemming voor vragen door te mailen naar: post@gekniptvoordevijand.nl